ИСЕЉАВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЈЕВРЕЈА У ИЗРАЕЛ 1948-1953

Деветнаести век је био век убрзаног формирања нација и период формирања националних држава. Формирани на јединственој територији, служећи се истим језиком и баштинећи исту културу и поседјући свест о заједничкој историји, народи су формирањем заокружених економских целина омеђили савремене државе.

Јеврејски народ је формирању националне свести приступио доста касно. Расут по целом свету, јасно окупљен једино око свог верског идентитета он је био раздељен језичким, културним и друштвеним поделама а да при томе ни на једној компактној територији није могао остварити бројчану и културну надмоћ, неопходну за формирање националне државе. Прочитај још…